O laboratorium mikrobiologicznym LabWet, Bielsko-Biała

zlewki z miarkamiLaboratorium z tradycjami. Działamy od końca lat 70. XX wieku.
Powiatowe Laboratorium Weterynaryjne – Wojewódzkie Laboratorium Weterynaryjne – Zakład Higieny Weterynaryjnej oddz. w Bielsku-Białej. W 2004 r laboratorium się sprywatyzowało, w 2008 uzyskałyśmy Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i działamy jako Laboratorium LabWet S.C.