Usługi laboratoryjne

W ramach naszych usług laboratoryjnych oferujemy badania mikrobiologiczne. Specjalizujemy się w analizie próbek żywności oraz pasz dla zwierząt. Dzięki temu wykrywamy ewentualne patogeny i pleśnie, które wpływają negatywnie na jakość produktów spożywczych.

Każdy producent żywność ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo swoich wyrobów, aby wyeliminować ryzyko zatrucia pokarmowego u konsumentów wywołanego drobnoustrojami z zanieczyszczonych produktów spożywczych. Stosujemy zarówno metody akredytowane (A), jak i nieakredytowane (NA) badań, między innymi:

 • liczba Escherichia coli – A,
 • liczba Enterobacteriaceae – A,
 • liczba Gronkowców K(+) – A,
 • ogólna liczba drobnoustrojów (bakterie mezofilne) – A,
 • liczba Listeria monocytogenes – A,
 • liczba Campylobacter spp – A,
 • obecność pał. Salmonella sp. wraz z serotypowaniem – A,
 • obecność Listeria monocytogenes – A,
 • liczba bakterii z grupy coli – NA,
 • liczba Bacillus cereus – NA,
 • liczba Clostridium perfringens – NA,
 • liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej – NA,
 • ilość pleśni i drożdży – NA,
 • płytki RODAC (odciski z powierzchni) – NA.

Przeprowadzamy również badania przechowalnicze żywności, które pozwalają określić, jakie zmiany zachodzą w produktach przy konkretnych warunkach przechowywania wraz z upływem czasu. Dzięki temu można ustalić datę przydatności żywności.

Ponadto w zakres usług naszego laboratorium mikrobiologicznego LabWet obejmuje także badania środowiskowe. Analizie laboratoryjnej poddajemy wycinki oraz wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i wymazy środowiskowe. W ten sposób określamy czystość zakładów produkcyjnych oraz warunków, w jakich hodowane są zwierzęta. Stosujemy następujące metody:

 • odciski z powierzchni (płytki Rodac),
 • wymazy z powierzchni w kierunku obecności Listeria monocytogenes (wymazówki z neutralizatorem),
 • wymazy z powierzchni w kierunku obecności Salmonella spp. (gąbki).

nasiona w plastikowym pojemniku

Badania żywności i karmy dla zwierząt

Separator

 

kultury bakterii na płytce Petriego

Badania środowiskowe

Separator

 

pracownica labolatorium przy stanowsiku

Formularz zlecenia badania

Separator

 

robienie notatek w trakcie eksperymentu

Kontakt

Separator