Formularz zlecenia badania

pracownica labolatorium przy stanowsiku

Poniżej zamieściliśmy formularz zlecenia badania. Wystarczy go wcześniej wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczonymi w nim wskazówkami, a następnie dostarczyć do naszego laboratorium wraz z próbkami materiału do badań. Druki są również dostępne w siedzibie LabWet.

Bardzo prosimy o zastosowanie się również do uwag dotyczących sposobu pobrania i transportu materiału do laboratorium. Dzięki temu badania dadzą wiarygodne wyniki. Na życzenie możemy przyjechać i sami pobrać materiał do analizy.

Próbki przyjmujemy na bieżąco i nie wyznaczamy terminu badań.