Badania żywności i karmy dla zwierząt

kawałek mięsa w szklanym naczyniu

 • mięso i przetwory mięsne (w tym mięso drobiowe)
 • mleko i produkty mleczne
 • ryby i przetwory rybne
 • jaja i przetwory jajeczne
 • wyroby garmażeryjne
 • żywność mrożona
 • lody
 • zboża i przetwory zbożowe
 • pieczywo
 • oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne
 • słodycze i wyroby cukiernicze
 • owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywa oraz warzywno-mięsne
 • napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe
 • Karmy i pasze dla zwierząt

 

Kierunki badań:

Metody akredytowane:

 • liczba Escherichia coli
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba Gronkowców K(+)
 • ogólna liczba drobnoustrojów (bakterie mezofilne)
 • liczba Listeria monocytogenes
 • liczba Campylobacter spp
 • obecność pał. Salmonella sp.  wraz z serotypowaniem
 • obecność Listeria monocytogenes

Metody nieakredytowane

 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba Bacillus cereus
 • liczba Clostridium perfringens
 • liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • ilość pleśni i drożdży
 • płytki RODAC – odciski z powierzchni

Wykonujemy badania przechowalnicze żywności.